Vážené kolegyně, vážení kolegové

opět se uzavřel jeden kongresový cyklus a naše společné setkání se opět vrací do oblasti jižní Moravy a zdá se, že malá vesnice Kurdějov se stane tradičním hostitelem kongresu dětských chirurgů. Pokud si vzpomenete na Váš pobyt zde v roce 2013, pevně doufám, že se Vám vybaví zejména příjemní hostitelé, dobré víno, moravský folklór, družná zábava, hojnost jídla…. to vše v souznění s odbornými jednáními a tematickými diskuzemi.

I v letošním roce se pokusíme vytvořit 65. Kongresu českých a slovenských dětských chirurgů patřičné zázemí. V prvé řadě je připravován odborný program, který se nese v duchu snad trochu neotřelých tematických skupin. Jistě se mnou budete souhlasit, když řeknu, že nejvíce nás v profesním životě posune nějaká neobvyklá situace, kterou se nám podařilo vyřešit, nebo nějaká nenadálá komplikace, která nás vytrhla ze stereotypu „doporučených postupů“. Nehledě na to, že stále zůstává plně platné lidové rčení: „Chybami se člověk učí“. Moderní technika nám také umožňuje stále lepší obrazovou dokumentaci a pro nás všechny vždycky zůstane velmi zajímavá prezentace konkrétních kazuistik. Prosím Vás tedy tímto, abyste se nezalekli navrženého konceptu a podělili se o překvapivé situace, chvíle hrůzy na operačním sále, o prvotní neúspěch, který Vám následně umožnil být zase o něco moudřejší a zkušenější nebo třeba jen o zajímavé pacienty, kterých není vždycky dost. Uvědomme si, že dětskou chirurgii v našich podmínkách praktikuje čím dál měně pracovišť a odborníků. Tím cennější jsou jakékoli rady a zkušenosti, které si vzájemně předáme. Rovněž se opět po letech pokusíme zařadit několik paralelních diskuzí ve skupinách, kde se bude spojovat souhrnné odborné sdělení s prezentací moderních řešení našich dodavatelů završené interaktivní diskuzí. Vybírejte prosím podle svých zájmů, tato setkání budou, stejně jako minule, průnikem lékařské i sesterské sekce. Novinkou v programu našich kongresů budou dvě vyzvané přednášky. V úvodu kongresu se po vzoru velkých odborných společností pokusíme zavést Kafkovu přednášku, která bude jakousi „State of the art“ vždy na vybrané téma. V rámci odpoledního bloku pak zabrousíme do historie a pokusíme se postupně připomínat si, jak se vyvíjely jednotlivé metody a strategie léčby malých dětí, abychom je nenechali upadnout v zapomnění, protože mnoho z nich jsou tím naprostým základem i přes současné moderní postupy.

V průběhu 65. kongresu bude uveden v život také nový Výbor České pediatricko chirurgické společnosti. Dlouhodobě se potýkáme s nižším vzájemným povědomím a komunikací uvnitř naší odborné společnosti. Přitom mnoha situacím by prospělo, kdyby komunita dětských chirurgů v České republice byla více provázána a vzájemně informována o situaci v jednotlivých regionech. Udělejme si tedy čas také na členskou schůzi a pojďme prodiskutovat, jaké největší bolesti našeho oboru by měl nový výbor léčit a jak našemu oboru pomoci udržet si svoji prestiž a funkčnost.

A co nás čeká po práci? Mnoho zásadního se vyřeší u dobrého jídla, u sklenky vína nebo při sportu, Kurdějov nám nabízí vše. V rámci prvního večera proběhne fotbalový zápas a bowlingový turnaj, prosím ani v Kurdějově neseďte za pecí a přihlaste se již dopředu, ať můžeme nastavit optimální podmínky. Průběh klání, starosti a slasti běžného života probereme při uvítacím setkání v prostorách hotelu Tenis. Součástí bude i řízená degustace vína, kde také obdržíte cenné informace z oboru vinařství. Druhý den můžete tyto informace zúročit v soutěži družstev, těšit se můžete na cimbálovou muziku, vystoupení dětského folklóru a hudbu k tanci a poslechu pro všechny generace. Je naší povinností v rámci Vaší registrace připravit celý program opět formou „all inclusive“ a jediné, co k tomu potřebujeme od Vás je, abyste k nám do Kurdějova přijeli.

Těší se na Vás celý tým Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.


prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D.
Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie, Fakultní nemocnice Brno