Kongresové poplatky

do 7. 8. 2019do 17. 9. 2019na místě
Lékaři členové ČPCHS2 000,- Kč
80,- EUR
2 250,- Kč
90,- EUR
2 500,- Kč
100,- EUR
Lékaři ostatní2 500,- Kč
100,- EUR
2 750,- Kč
110,- EUR
3 000,- Kč
120,- EUR
Sestry700,- Kč
30,- EUR
850,- Kč
35,- EUR
1 000,- Kč
40,- EUR
Doprovázející osoby1 200,- Kč
50,- EUR
1 500,- Kč
60,- EUR
1 800,- Kč
75,- EUR

Číslo účtu pro platbu poplatků v korunách je 205628635/0600, pro platby v eurech 205629793/0600 (IBAN: CZ29 0600 0000 0002 0562 9793; BIC (SWIFT): AGBACZPP). Jako variabilní symbol uvádějte přidělené číslo on-line registračním systémem a příjmení do zprávy pro příjemce.
Příjemcem plateb a organizátorem kongresu je společnost Radeton s.r.o., Edisonova 7, 612 00, Brno, IČ 44960808. Potvrzení o zaplacení kongresového poplatku bude generováno a zasíláno elektronicky na emailový kontakt, bude také k dispozici v místě konání. Banka příjemce sídlí na adrese Vyskočilova 1422/1a, Praha, 140 00.

Cena zahrnuje:

  • Vstup na všechna odborná jednání (mimo doprovázející osoby)
  • Vstup na doprovodnou výstavu
  • Uvítací a společenský večer
  • Účast na fotbalovém zápase a bowlingovém turnaji
  • Oběd 19. 9. 2019
  • Certifikát o účasti s potvrzením získaných kreditů do celoživotního vzdělávání
  • Kongresový balíček
  • Kniha abstrakt s přiděleným ISBN